dilluns, 1 de febrer de 2010

Què és un Territori Socialment Responsable?

Un Territori Socialment Responsable és aquell que tendeix a la sostenibilitat fent front als seus reptes econòmics, socials i ambientals amb la col·laboració i el compromís de tots els agents.

Així, tots ells, les grans empreses, les pimes, les administracions públiques i les organitzacions socials, desenvolupen bones pràctiques de responsabilitat social, i reconeixen la seva part de responsabilitat davant la societat. El comportament de les seves organitzacions integra de manera compromesa el respecte i el foment dels drets humans, incloent-hi els socioeconòmics o de tercera generació.

En un TSR tenen gran importància els processos de diàleg i les estratègies de col·laboració, encarades a trobar solucions que creïn valor per a totes les parts, ja que generen capital social i aporten una capacitat de governança de la comunitat, alhora que avancen cap a una Visió sostenible del territori.

La ciutadania, per la seva banda, reconeix aquestes bones pràctiques i sap premiar les empreses i organitzacions que prenen millors compromisos envers un territori i un món més sostenible des de tots els punts de vista.

Finalment, la responsabilitat social i la sostenibilitat han de formar part dels atributs que identifiquen el territori, com una marca de la pròpia identitat.

Un TSR pot aplicar-se a una ciutat, una comarca, un país o un barri... Els barris són unitats amb una càrrega identitària i amb una proximitat conformada per les relacions entre les persones i les organitzacions. Poder treballar per uns barris socialment responsables és una de les maneres més pràctiques de fomentar els TSR.

Definició TSR i altres enllaços

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada